top of page

Ko vispār nozīmē  - veikt verifikāciju?

 

Jāatzīst, ka pirms ir sākusies praktiska zāļu iepakopjumu verifikācija, sarunu valodā ir zināma terminoloģiska "putra", tādēļ sniegsim savu skaidrojumu.

 

Pirmkārt termins verifikācija ietver sevī vairākus, atšķirīgus procesus, kurus var veikt ārstniecības iestādes aptieka. Ir vismaz pieci procesi, kurus var veikt iestāžu aptiekas. Taču ikdienā tie būs viens vai divi procesi.

 

Šeit arī nepieciešams atgādināt, par cik galvenais verifikācijas procesa mērķis ir cīņa ar viltotām zālēm, verifikācijas process ir jāveic katram individuālam zāļu iepakojumam! Katrs individuāls zāļu iepakojums ir marķēts ar unikālu kodu un katrs kods tiek saglabāts Zāļu verifikācijas sistēmā. Kods sistēmā tiek atzīmēts, kā izsniegts tajā brīdī, kad zāļu iepakojums tiek nodots izlietošanai.

 

 

Verifikācijas procesi ir šādi:

  • Iepakojuma VERIFIKĀCIJA. Šī process mērķis ir pārbaudīt vai tā zāļu iepakojuma statuss, kuru jūs turat savās rokās ir aktīvs – respektīvi šī iepakojuma unikālais kods ir reģistrēts sistēmā un neviens cits šo iepakojumu nav izsniedzis un izlietojis (iepakojumam var būt arī citi sistēmā reģistrēti statusi, piemēram – nozagts, reeksportēts, nederīgs utt). 

Ja mēs iedomājamies Zāļu verifikācijas sistēmu, kā "Zāļu skapi", kurš ir piepildīts ar zāļu iepakojumiem, tad VERIFIKĀCIJA ir ieskatīšanās skapī un fakta konstatācija, ka iepakojums joprojām atrodas šajā skapī un mēs to verēsim paņemt, kad tas būs nepieciešams.

 

  • Iepakojuma IZSNIEGŠANA (vai citreiz to sauc arī par unikālā identifikatora dzēšanu). Šis ir obligātais pamatprocess, kuru jūs veiksiet tai brīdī, kad zāļu iepakojumu izsniegsiet izlietošanai (uz kabinetu, nodaļu, operāciju zāli utt). IZSNIEGŠANA  maina iepakojuma statusu uz izsniegtu un tas nozīmē, ka otreiz šo pašu iepakojumu vairs nevar izsniegt. Ja kāds būs nokopējis iepakojuma kodu, tad šis kods vairs nedarbosies, tas nebūs aktīvs.

Atgriežoties pie piemēra ar "Zāļu skapi", IZSNIEGŠANAS gadījumā mēs izņemam zāļu iepakojumu no skapja un nododam izlietošanai. Tātad otreiz šo iepakojumu no skapja izņemt vairs nevarēs. Ja veiksim šādam izsniegtam iepakojumam VERIFIKĀCIJU, tad tās rezultāts būs negatīvs – respektīvi vienreiz no skapja izņemtu iepakojumu otriez vairs nevar izņemt!

 

  • Iepakojuma ATGRIEŠANA. Zāļu iepakojumu pēc IZSNIEGŠANAS 10 dienu laikā var ATGRIEZT. Respektīvi tā statusu izmainīt uz neizsniegtu.

Piemērā ar "Zāļu skapi" tas nozīmētu iepakojumu atlikt atpakaļ skapī.

Kas ir zāļu verifikācija?

2016.gada februārī stājās spēkā Viltoto zāļu direktīva un Deleģētā Regula, kuru mērķis ir aizsargāt pacientus no viltotu zāļu iegādes legālā piegādes ķēdē, kā arī nodrošināt zāļu iekšējā tirgus darbību visās Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas valstīs.

Direktīva un Deleģētā Regula attiecas uz recepšu zālēm, kuru iesaiņojums ir aprīkots ar unikālām drošuma pazīmēm, un atsevišķām bezrecepšu zālēm.

 

Regulu piemēro no 2019.gada 9.februāra – vai izsakoties vienkāršāk, no šī datuma ārstniecības iestādēm ir jāuzsāk zāļu iepkojumu verifikācija.

Regula nosaka kārtību, kā drošuma pazīmes verificē un unikālo identifikatoru dzēš vairumtirgotāji, ražotāji un personas, kam atļauts vai kas tiesīgas iedzīvotājiem piegādāt zāles. Saskaņā ar regulu un pašlaik spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem Latvijā pie personām, kam atļauts vai kas tiesīgas iedzīvotājiem piegādāt zāles Latvijā pieder slimnīcas, klīnikas, poliklīnikas/ambulatorās iestādes, veselības centri, zobārstniecības prakses un iestādes, ģimenes ārstu prakses kam ir izņemtas medikamentu iegādes atļaujas.

(avots: LZVO)

Kurus medikamentus ir nepieciešams verificēt?

Viltoto zāļu direktīva un Deleģētā Regula attiecas uz recepšu zālēm, kuru iesaiņojums ir aprīkots ar unikālām drošuma pazīmēm, un atsevišķām bezrecepšu zālēm, piemēram omeprazolu (avots: LZVO)

 

 

Kad ir jāveic zāļu verifikācija?

  • Parastā Aptiekā drošuma pazīmes verificē un unikālo identifikatoru dzēš (veic izsniegšanu) brīdī, kad zāles tiek pārdotas;

  • Ārstniecības iestādas aptiekā savukārt verificēšanu un dzēšanu (Izsniegšanu) var veikt jebkurā laikā, kad zāles atrodas veselības aprūpes iestādes valdījumā (avots: LZVO) – un tā ir laba ziņa! Tas nozīmē, ka verifikāciju var veikt tajā brīdī kad zāļu iepakojumi tiek saņemti un tiek reģistrēti aptiekas uzskaites/noliktavas sistēmā. Šadi ir viegli pieskaņot verifikāciju jau esošajam zāļu uzskaites procesam.

Sīkāk par zāļu verifikāciju aicinām ieskatīties arī LZVO mājas lapā: www.lzvo.lv

 

Vienmēr esam atvērti Jūsu jautājumiem un atbalstam!

bottom of page